Kreativitu nelze vyčerpat.
Čím víc ji používáte, tím víc jí máte.
Maya Angelou

Ústecký kraj se rychle mění. To je ten správný čas pro kreativitu a podnikavost. Vítejte na webu Kreativní.uk, kde se dozvíte vše podstatné o zapojení kulturních a kreativních odvětví do transformace uhelného severozápadu. Inspirujte se, dejte prostor své tvořivosti a měňte s námi Ústecký kraj.
dotace

Možnosti financování kreativní ekonomiky

Na této stránce Vám přinášíme novinky o možnostech financování aktivit v kulturních a kreativních odvětvích.   NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky. Vláda ČR připravila materiál Východiska Národního plánu…

Co je kreativní.uk

Kreativní.uk je rozrůstající se síť organizací, iniciativ a jednotlivců zaměřená na podporu podnikavosti v kulturních a kreativních odvětvích v Ústeckém kraji. Je zdrojem inspirace a informací i pro vaše tvůrčí podnikání.

Přidejte se k nám

Pokud vy, vaše organizace nebo firma patříte do kreativního sektoru, dejte nám to vědět. Stačí vyplnit dotazník. Ozveme se, může to trochu trvat, ale dřív nebo později vám zavoláme.

Zapojit se

 

Co získám, když se přidám? Nebudeme vám teď slibovat hory doly. Naopak, jsme na na začátku, a tak od vás nejdřív budeme chtít znát váš pohled na věc, znát vaše potřeby a cíle. Budeme potřebovat pomoc s nastavením celého systému rozvoje a podpory kreativní ekonomiky v našem kraji. Ať to pro vás dává smysl.

Přihlaste svůj projekt

Nechceme vás zatěžovat úřednickým ptydepe, ale tu absorpční kapacitu potřebujeme změřit. Popište prosím stručně vaše kulturně podnikatelské plány, abychom při jednání nejen s ministerstvy měli v ruce data, kolik peněz v našem kraji potřebujeme na rozvoj kulturních a kreativních odvětví.

Vyplnit dotazník

Co jsou kulturní a kreativní odvětví?

Podívejte se na video a grafiku z dílny Kreativního Česka a dozvíte se, jak jsou tvořivost a kreativní ekonomika důležité.

Definice ministerstva kultury

"Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO“.
— MKČR, Strategie podpory a rozvoje KKO, 2021 —

Kdo je kreativní.uk

Alena Hájková
Koordinace platformy KKO ÚK, spolupráce s resorty a meziregionální spolupráce.

Agentura CzechInvest

E: alena.hajkova@czechinvest.org

Lucie Podrápská
Development projektů a spolupráce s partnery.

ICUK

T: 724 370 809
E: podrapska@icuk.cz

Miroslav Koranda
Spolupráce s resorty, mezinárodní spolupráce, marketing.

kulturní manažer

T: 739 320 640
E: mk@kulturniregenerace.cz

Filip Kršiak
Dílčí výstupy projektu Creative HUB (např. audiovizuální výstupy), mezinárodní spolupráce.

krutón, z.s.

T: 602 287 633
E: filip@krutonfilm.cz

Aleš Loziak
Řízení sítě KKO ÚK v rámci projektu Creative HUB, audiovizuální a multimediální výstupy.

Veřejný sál Hraničář

T: 777 779 001
E: reditel@hranicar-usti.cz

Loading...