Loading...

Kreativitu nelze vyčerpat.
Čím víc ji používáte, tím víc jí máte.
Maya Angelou

Vítejte na webu tvůrčí sítě Kreativní.uk. Dozvíte se tu vše podstatné o zapojení kulturních a kreativních odvětví do proměny Ústeckého kraje. Inspirujte se, připojte se a tvořte s námi lepší kraj.

Zprávy pro média, výzvy

Proč a jak se pustit do spolupráce na Chemnitz 2025

„Vidět skryté“, neboli „C the Unseen“, má do své mise vetknuto mezinárodní tým Evropského hlavního města kultury Chemnitz 2025. Ona neviditelná, přehlížená místa, třeba chátrající pomníky zašlé slávy bohaté průmyslové historie, stále najdete na obou stranách…

Lidé a příběhy z tvůrčích odvětví v Ústeckém kraji

Chomutovský Aignos přináší do škol umělou inteligenci

S umělou inteligencí (AI) se setkáváme častěji, než si možná myslíme a díky takzvané generativní umělé inteligenci se lidstvu navíc otevírají zcela nové přístupy ke kreativní práci. Neziskový vzdělávací program v Chomutově usídleného spolku Aignos, jehož…

Fakta, data, inspirace

S čím jdeme do Nového roku

Milé tvůrkyně, milí tvůrci, příznivci a příznivkyně tvořivosti, ještě než se s kreativitou všichni pustíme do výzev letošního roku, zasíláme vám krátké shrnutí toho, co se…

Pozvánky, akce

Katalog subjektů KKO v Ústeckém kraji a členové platformy

V rámci projektu Akcelerátor kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji byl jako jeden z výstupů realizován webový katalog subjektů Kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji.

Katalog subjektů KKO

 

Co je kreativní.uk

Kreativní.uk je rozrůstající se síť organizací, iniciativ a jednotlivců zaměřená na podporu podnikavosti v kulturních a kreativních odvětvích v Ústeckém kraji. Je zdrojem inspirace a informací i pro vaše tvůrčí podnikání.

Přidejte se k nám

Stačí vyplnit dotazník se základními údaji. Pokud hledáte financování pro váš tvůrčí projekt, popište jej. Dáme Vám vědět o případných finančních příležitostech a možná Vás propojíme s lidmi, kteří mohou vašim aktivitám pomoct.

Zapojit se

 

Co získám, když se přidám? Nejsou to jen informace a propojení s lidmi z branže. Budete se moci podílet na rozvoji celého kulturního a kreativního sektoru v našem kraji. Těšíme se proto na vaše připomínky a nápady. U dotazníku to přitom nekončí. Potkáváme se osobně, na seminářích, na akcích. Chceme, ať to celé dává smysl.

Akcelerátor kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji

Cílem projektu je příprava podmínek pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO) a jejich zapojení do transformace Ústeckého kraje. Cílem je připravit dobře promyšlený, efektivní a o zahraniční zkušenosti opřený účinný systém podpory kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji.

Více info o projektu

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

Co jsou kulturní a kreativní odvětví?

Podívejte se na video a grafiku z dílny Kreativního Česka a dozvíte se, jak jsou tvořivost a kreativní ekonomika důležité.

Definice ministerstva kultury

"Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO“.
— MKČR, Strategie podpory a rozvoje KKO, 2021 —

Kontakt

Miroslav Koranda
PR

T: 739 320 640
E: jsme@kreativni.uk

Dana Tučimová
tajemnice

E: platforma@kreativni.uk

Kdo je kreativní.uk

Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Veřejný sál Hraničář, spolek
Veřejný sál Hraničář, spolek
Czechinvest: Agentura pro podporu podnikání a investic
Agentura pro podporu podnikání a investic
Loading...