Loading...
Sasko, Británie nebo Ostrava. Jak se jinde daří kreativní ekonomice

Sasko, Británie nebo Ostrava. Jak se jinde daří kreativní ekonomice

31. 1. 2022

Na rozvoji kulturních a kreativních odvětví v kraji intenzivně spolupracujeme s ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Zapojeni jsou nejen univerzitní experti, ale také studenti a studentky. Přečtete si, jak tři studentky z Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy popsaly rozvoj KKO v sousedním Sasku, ve Velké Británii nebo v Ostravě.

Studentky katedry regionálního rozvoje

 

Karolína Druxová: Kreativní Sasko

Kulturní a kreativní odvětví (zkráceně KKO) zaznamenávají v německém Sasku významný vzestup – mezi lety 2010 a 2019 zde vzrostl téměř o třetinu počet zaměstnanců odvádějících sociální pojištění v kulturním a kreativním průmyslu. Tržby saského kulturního a kreativního průmyslu dosíhly v roce 2019 3,8 miliardy EUR, což je 2,4% podíl na celkovém hospodářství Saska.

Kreatives Sachsen finančně podporované saským ministerstvem ekonomiky rozvíjí kreativní sektor pomocí networkingových akcí, bezplatného poradenství, koordinovaného marketingu, propojování kreativního podnikání s dalšími odvětvími apod. Tvůrčí odvětví mají největší zastoupení ve větších městěch, např. Chemnitz nebo Drážďany, ale Kreatives Sachsem v poslední době cíleně rozvíjí tvůrčí byznys například v Krušných horách.

Jedním z projektů patřící pod Kreatives Sachsen patří online platforma Kreativprodukte und Angebote aus Sachsen Online, na které jsou inzerovány produkty saských kreativců (např. umělců, řemeslníků a pořadatelů kulturních událostí).
Dalším projektem v rámci Saska je také WerkSchau – Made in Sachsen, který umožňuje umělcům ze Saska vystavovat své výtvory v centru města Chemnitz. V roce 2021 se v rámci projektu představilo 150 kreativců. Uskutečnilo se zde přes 20 různých doprovodných akcí jako jsou panelové diskuze, filmy, čtení a koncerty.

Město Chemnitz cíleně podporuje kulturní a kreativní odvětví. Radnice poskytuje místním tvůrcům prostor, finanční prostředky a další podporu, aby mohli rozvinout svůj talent. Město chápe kreativitu a zapojení místních i přepsolních talentů jako základ svého rozvoje, a tak není divu, že Chemnit v soutěži o pořadatelství Evropského hlavního města kultury 2025 porazil i Drážďany. Nedávno tu proměnili nevyužívaný sklep na místo, kde se dají pořádat koncerty a staré autobusové depo přetvářejí na uměleckou galerii. Chemnitz má ještě spoustu nevyužitých prostor, které čeká oživení prostřednictvím kulturního rozvoje a spolupráce s kreativci.

Zdroje informací:
https://bit.ly/3od8bL8,
https://www.kreatives-sachsen.de/.

Josephine Hage z Kreatives Sachsen představuje české senátní a krajské delegaci, jak kreativní odvětví pomáhají rozvoji Saska. Chmenitz 2021, Foto Miloš Štáfek


Karolína Lanzová: Kreativní odvětví ve Velké Británii

Ve Velké Británii hrají kulturní a kreativní odvětví důležitou roli a tvoří čím dál významnější část britské ekonomiky. Hlavními odvětvími, které se podílejí na růstu britské ekonomiky jsou filmový a televizní průmysl, design, reklama a marketing. Významným hráčem v kulturních a kreativních odvětvích v Británii je samozřejmě také módní a hudební průmysl nebo knižní nakladatelství. Růst kulturních a kreativních odvětví nabírá na síle a rychlostí svého růstu předběhla drtivou většinu ostatních odvětví a za posledních 20 let jsou dokonce druhým nejrychleji rostoucím odvětvím ve Velké Británii. Každoročně vzrostou o 6 % a v roce 2014 tvořila 5,2 % celé britské ekonomiky. Jen v roce 2019 přispěla kulturní a kreativní odvětví do britské ekonomiky částkou 115, 9 miliard liber. Co se zaměstnanosti týče, ta zde roste 5krát rychleji než zaměstnanost celková a Spojené království v roce 2015 zaměstnávalo 2,9 milionů lidí, což tvoří 9 % všech pracovníků v zemi.

Růst kulturních a kreativních odvětví se týká všech oblastí Velké Británie a není tedy jen záležitostí hlavního města. Příkladem může být město Liverpool, které dnes označuje KKO za jeden z klíčových sektorů svého rozvoje. Pomocí institucí, jako je například LCR Activate, pomáhá kreativcům a menším firmám inovovat. Město Birmingham se zase snaží o rozvoj kreativního klastru pomocí podpory firem a jejich propojování s kreativci.

Kulturní a kreativní odvětví mají vysoký potenciál i nadále růst, a na rozdíl od velké části ostatních odvětví je u nich nejmenší hrozba automatizace do budoucna, protože jejich tvorba je založena na lidské kreativitě, originalitě a vytváření kulturních hodnot. Pro vytváření nových příležitostí v KKO je ale nutné zapojení více různých aktérů a zároveň lepší financování. V mnohých regionech Velké Británie jsou proto zapojovány instituce, jako jsou univerzity, úřady, divadla, galerie nebo i sportovní zařízení, která mají kapacitu zajistit nejen finanční prostředky, ale i prostory a lidské zdroje pro pořádání kulturních akcí a vedení kreativních projektů. Důležitým nástrojem tvoří ve Spojeném království také daňové úlevy, které byly vládou zavedeny v roce 2012 s cílem motivovat investice do kulturních a kreativních odvětví.
Jen v roce 2016 zde bylo díky finančním úlevám vytvořeno 137 000 pracovních míst.

Zdroje informací:
https://bit.ly/3GkHPgC,
https://bit.ly/3ANOJtJ,
https://bit.ly/3rdb54I.

Na ostrovech mají svůj tvůrčí sektor dobře zmapovaný. A přesně vědí, jaké (nejen) ekonomické benefity přináší.

 

Adéla Vajlichová: Kulturní a kreativní odvětví v Ostravě

Kulturní a kreativní odvětví získávají i v České republice na významu. Móda, design, film, reklamní firmy a další tvůrčí odvětví přinášejí vysokou přidanou hodnotu a ovlivňují hospodářský růst regionů. Kromě toho tvůrčí odvětví pracující hlavně s lidským talentem mohou bez velkých počátečních investic vytvářet nové pracovní příležitosti pro kreativní obyvatele, kteří tak mohou využít svůj potenciál a prosperovat ve svém regionu.

V rámci České republiky je možné zařadit za velmi unikátní a úspěšnou proměnu bývalého průmyslového areál v Dolních Vítkovicích, kde se těžilo uhlí a vyrábělo se surové železo. Areál se skládá z bývalého dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí.

Po ukončení těžby se tento průmyslový areál postupně proměnil ve výjimečnou turistickou atrakci. Povedená revitalizace celé oblasti přinesla už v roce 2022 první místo o nejlepší Národní kulturní památku. O šest let později byl areál zapsán na seznam Evropského kulturního dědictví.

V současné době se jedná o unikátní industriální památku, která se proměnila v kulturní a vzdělávací centrum. Zrekonstruovaný komplex byl poprvé otevřen pro návštěvníky v květnu 2012. V areálu lze najít muzea, kavárny, informační centra, koncertní haly, kinosál, sportoviště či vyhlídkovou věž. Mimo to se zde také každý rok pořádají prohlídky, významné hudební festivaly, koncerty, expozice a výstavy. Mezi nejznámější kulturní akce lze zařadit Colours of Ostrava či Beats for love. Využít v areálu je také možné i ubytování v hotelu.

Zdroje informací:
https://www.dolnivitkovice.cz/,
https://bit.ly/35xidQR.

Dolní Vítkovice!!! Foto: https://www.dolnivitkovice.cz/

 

Sdílet článek
Loading...