Loading...
Možnosti financování kreativní ekonomiky

Možnosti financování kreativní ekonomiky

15. 10. 2021

Na této stránce Vám přinášíme novinky o možnostech financování aktivit v kulturních a kreativních odvětvích.

 1. Technologická inkubace – Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Dne 9.6.2022 Představuje avízo první výzvy programu Technologická inkubace.

V rámci projektu Technologické inkubace získají vybrané technologické startupy přímou podporu ve výši 1 100 000 4 500 000 Kč a nepřímou podporu v hodnotě 500 000 Kč ve formě workshopů, seminářů, pomoci inkubačních manažerů, konzultací s odborníky na business a technologie, inkubaci v trvání až 2 roky, a to vše bez ztráty podílu ve firmě.

 • Finanční podpora
 • Technický mentoring
 • Byznys mentoring
 • Networking
 • Technologický transfer

Program je určen pro:

 • startupy do stáří 5 let
 • studenty
 • vědecké projekty s obchodním potenciálem
 • inovátorské firmy
 • spin-off firmy

 

V první výzvě budou podporovány klíčové aktivity:

 1. CREATIVE BIC
 2. AI HUB
 3. ECOTECH HUB
 4. MOBILITY INNOVATION HUB

 

Příjem žádostí od 1.7.2022 – 31.7.2022. Více informací zde: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-startupy/Technologicka-inkubace

 

 1. Výzva č. 1/2022 – Podpora projektů kreativního učení z Národního plánu obnovy

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace

v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce,

komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

 

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení žáků ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně. 

Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající

v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění
a kulturu.       

Cílem dotačních řízení v rámci iniciativy Status umělce je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru), tj. konečných příjemců. Předpokládaný počet podpořených ve výzvě Kreativní učení pro rok 2022 je 250 osob. 

Podporované aktivity/tematické okruhy:

 1. Projekty kreativního učení realizované ve školách 

Projekty rozvíjející tvůrčí schopnosti a kreativní myšlení žáků, projekty zaměřené na zvyšování kompetencí rozumět umění a zájmu o kulturní dění. 

 

 1. Projekty kreativního učení realizované vkulturních institucích 

Lektorské a edukační programy, tvůrčí dílny, kurzy, workshopy pro děti a dospívající. 

  

 1. Spolupráce kulturních institucí a škol 

Koordinační aktivity a metodická podpora v oblasti kreativního vzdělávání. 

 

 1. Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru 

Realizace konferencí, kurzů a workshopů na téma kreativní učení.  

 

 1. Jiný projekt zoblasti kreativního učení 

Realizace vzdělávacích projektů pro děti a dospívající, zaměřených na rozvoj kreativity a zájmu o umění, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených tematických okruhů. 

 

Zveřejnění výzvy: 30.5.2022

Příjem žádostí: 1.6.2022 od 9.00 hod. – 30.6.2022 do 15 hod.

Realizace projektu: nejpozději do 31.12.2022

Alokace: 50 mil. Kč

Indikátory výzvy: Podpora fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru.  

Více informací zde: https://www.mkcr.cz/npo-podpora-projektu-kreativniho-uceni-2845.html

 

 

 

 1. Úvěr EuroCreative (úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy)

 

Správcem finančního nástroje je Evropský investiční fond (součást Skupiny Evropské investiční banky) a jeho cílem je posilovat konkurenceschopnost společností v kulturních a kreativních odvětvích a jejich způsobilost k získání financování. Pro podání žádosti musí společnost kontaktovat vybrané finanční zprostředkovatele v Komerční bance, která nový produkt nabízí.

 • jedná se financování s výhodnějšími podmínkami pro firmy aktivní v kulturním či kreativním sektoru
 • nižší nároky na zajištění úvěru díky automatické záruce Evropského investičního fondu, která je bezplatná
 • úvěr je poskytován v Kč nebo EUR se splatností 1 – 10 let
 • maximální výše úvěru činí 52 mil. Kč (2 mil. EUR)

Úvěr učen pro:

 • malé a střední podniky s maximálním počtem zaměstnanců 250 a s obratem do 1,3 mld. Kč (50 mil. EUR) či sumou aktiv do 1,1 mld. Kč (43 mil. EUR)
 • malé veřejné podniky (malé a střední podniky vlastněné municipalitou bez ohledu na její velikost)

Podmínky:

 • použít financování na kulturní či kreativní projekt
 • mít převažující činnost ve vybraných CZ-NACE kódech (knihovny, archivy, muzea, památky, vydavatelé a prodejci knih, novin, fotografové, umělecká tvorba, designéři, scénická umění, provozování kulturních zařízení, produkce a distribuce filmů a TV pořadů, promítání filmů, vydávání počítačových her, pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti, rozhlasové a TV vysílání, architektura)
 • v předchozích 2 letech (stačí splnit alespoň jedna z uvedených podmínek):
 • podnik byl aktivní v kulturním či kreativním sektoru (převažující činnost)
 • podnik získal podporu na kulturní/kreativní činnost či daňovou úlevu v této oblasti
 • podnik získal definovanou kulturní/kreativní cenu
 • podnik registroval obchodní známku, distribuční právo v kulturním/kreativním sektoru

Více informací zde: https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/produkty/uvery-a-financovani/investicni-financovani/uver-eurocreative

Sdílet článek
Loading...