Loading...

Možnosti financování kreativní ekonomiky

Ministerstvo kultury ČR

 1. Dotace Ministerstva kultury ČR
  https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
 2. Národní plán obnovy (NPO)
  komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
  https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
 3. Kreativní vouchery (NPO)
  https://www.mkcr.cz/kreativni-vouchery-2634.html

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 1. Integrovaný operační program
  specifický cíl 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
  https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/kulturni-dedictvi-a-cestovani

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 1. Program pro startupy Technologická inkubace – Creative Bic
  https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-startupy/Technologicka-inkubace
 2. Creative Business Cup
  mezinárodní soutěž pro kreativní a inovativní startupy
  https://creativebusinesscup.cz/

Ministerstvo životního prostředí ČR

 1. Operační program Spravedlivá transformace
  Ústecký kraj - Kreativní vouchery pro města, obce a NNO
  https://opst.cz/kraj/ustecky-kraj

Program přeshraniční spolupráce

Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj a MMR ČR
 1. Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027
  Priorita 3 - Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
  https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-preshranicni-spoluprace/program-spoluprace-svobodny-stat-sasko-ceska-rep

Podpora EU

 1. Creative Europe – 3 části:
  – MEDIA podporující audiovizuální průmysl
  – KULTURA podporující kulturní a kreativní odvětví mimo audiovizi
  – mezioborové části
  https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
 2. CulturEU Funding Guide
  nástroj pro vyhledávání možností evropského financování kultury
  https://culture.ec.europa.eu/funding/cultureu-funding-guide/discover-funding-opportunities-for-the-cultural-and-creative-sectors
 3. Tool Funding Media
  nástroj pro vyhledávání možností evropského financování audiovize a médií
  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/tool-funding-media
Loading...