Loading...
Shrnutí: s tvořivostí jdeme měnit Ústecký kraj

Shrnutí: s tvořivostí jdeme měnit Ústecký kraj

14. 10. 2021

Tento článek je trochu delší. Když jej ovšem přečtete celý, budete mít přehled o tom, co se do začátku října zatím událo v rozvoji kulturních a kreativních odvětví (KKO) v Ústeckém kraji. A taky se dovíte, co je v plánu.
Tak příjemné čtení přejeme.

VE SPRÁVNÝ ČAS

Jak se vlastně stalo, že zrovna teď v kraji tak intenzivně řešíme rozvoj kreativity a tvůrčí ekonomiky? Není to úplně náhoda, neboť diskuze o transformačním potenciálu KKO už probíhají docela dlouho na různých místech v našem kraji. Třeba v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK) a v regionální pobočce vládní agentury CzechInvest začaly Lucie Podrápská spolu s Alenou Hájkovou už loni plánovat, jak podpořit tvůrčí ekonomiku. Na ústecké univerzitě se tématu dlouhodobě věnují třeba profesor Petr Koleček nebo Jaroslav Koutský. A nezávislí kulturní organizátoři už v roce 2019 díky projektu ústeckého Hraničáře a drážďanského GEH 8 nastavili základ sítě sdružující kulturní aktéry napříč krajem.

Do toho se loni hejtmanovým náměstkem pro kulturu stal Jiří Řehák. Ten vzešel z místního kulturního podhoubí a není divu, že se svým týmem se hned pustil do toho, aby se tvořivost stala jednou z hlavních ingrediencí při přeměně kraje s nálepkou drsného severozápadu. „Kultura, umění a tvořivost mají sílu měnit náš kraj k lepšímu. Vaše postřehy a podněty budou jedním ze základů pro mou práci,“ psal Řehák v lednu na úvod dotazníku, kterým se obrátil na místní tvůrce a organizátory.

Tour po kraji zavedla tým Kreativni.uk v čele s náměstkem hejtmana Jiří Řehákem na různá místa v kraji. Třeba i do litoměřického kino klubu Ostrov.

Netrvalo to dlouho a všichni výše zmínění se začali potkávat a spolupracovat na společném cíli – podpořit rozvoj kreativity v kraji a zapojit kulturní a kreativní odvětví do transformace uhelného severozápadu. Během letošního jara a léta se během tzv. creative tours, tedy návštěv kulturních organizátorů a tvůrců od Varnsdorfu po Kadaň, podařilo zformovat základy sítě Kreativni.uk.

V průmyslovém Porúří, na severu Anglie nebo v uhelné Lužici hrají KKO významnou roli při sociální i ekonomické proměně regionů. Stejným směrem se teď vydává i Ústecký kraj.

SPRAVEDLIVÁ A TVŮRČÍ TRANSFORMACE

Asi jste už slyšeli o 15 miliardách korun, které do našeho kraje míří na spravedlivou transformaci, tedy na sociálně citlivý přechod od uhelné ekonomiky k novým odvětvím. A nejspíš jste i zaznamenali zprávy o Národním plánu obnovy, v kterém je až osm miliard korun určeno na restart kultury a kreativní ekonomiky po covidovém útlumu. S oběma zdroji se počítá taky při zapojení tvůrčích talentů do transformace Ústeckého kraje.

„Čeká nás teď rok poctivých příprav a plánovacích setkání napříč celým krajem, abychom přesně zmapovali potřeby tvůrčího sektoru a určili náplň práce kreativní spotů od Varnsdorfu po Kadaň a Louny,“ představil už v červnu Aleš Loziak projekt Kreativní hub, který propojuje aktéry v KKO napříč naším krajem. Aleš je ředitel ústeckého Veřejného sálu Hraničář, v kterém se odehrály už dvě ze čtyř setkání zástupců kulturních organizací a kreativců.

 

Potenciál kreativity při přeměně našeho kraje začíná být častým tématem diskuzí. Při červnovém setkání v Hraničáři to na konci června bylo téma číslo 1.

 

Společný záměr na vznik 15 tvůrčích spotů, místních akcelerátorů kreativní ekonomiky, byl nejlépe hodnoceným v soutěži tzv. strategických projektů určených k podpoře z Fondu pro spravedlivou transformaci. Navzdory doporučením hodnotitelů a příslušných pracovních skupin se členky a členové tzv. Regionální stálé konference rozhodli projekt na tvůrčí ekonomiku nezařadit mezi ty klíčové pro transformaci kraje.

KREATIVITA JE KLÍČEM ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY

Jak ale říká nejen Aleš Loziak, rozhodnutí Regionální stálé konference vlastně nic nemění. „Jedeme dál, protože tvůrčí sektor v kraji sílí bez ohledu na dílčí politická rozhodnutí,“ vysvětluje Aleš.

A za pravdu mu dávají všichni, kdo se sílou KKO při transformaci regionů zabývají.

Třeba europoslankyně Martina Dlabajová na setkání sítě Kreativní Česko v brněnském Kumstu řekla nahlas to, co mnozí z oboru dobře vědí –  a sice, že lepší příležitost pro KKO ještě nebyla. Kreativita je skloňovaným termínem ve strategických dokumentech Evropské unie, v českém plánu obnovy se počítá s až 8 miliardami korun na rozvoj tvůrčího sektoru a i v diskuzích s regionálními politiky čím dál častěji narazíte na ty, kdo mají povědomí o ekonomických a sociálních benefitech tvůrčích odvětví. Kreativní ekonomika jako transformační nástroj je zmiňována už i nejméně ve třech krajských rozvojových dokumentech.

„Transformační potenciál tvořivosti si uvědomujeme nejen v CzechInvestu, kde se kreativitou v podnikání už pár let zabýváme. Ministerstvo kultury nedávno zřídilo odbor pro kulturní a kreativní odvětví a připravilo národní strategii pro rozvoj a podporu kreativní ekonomiky. Těší mě, že právě v Ústecký kraj je mezi prvními, kdo se rozhodl zařadit kreativitu mezi hlavní nástroje transformace,“ říká Alena Hájková, ředitelka ústecké regionální pobočky vládní agentury CzechInvest, která je jednou z hybatelek zapojování kreativců do restartu kraje.

Lucie Podrápská z Icuku na setkání platformy Kreativní Česko při otevření brněnského centra KUMST.

V brněnském Kumstu mimochodem vystoupila taky Lucie Podrápská z Icuku a připomněla, že u sousedů v Sasku mají změřeno, že KKO generují obdobné HDP jako celý sektor výroby automobilů. Lucie byla jednou ze čtyř mluvčích představujících regionální aktivity pro rozvoj KKO.

O dění v našem kraji se ví, takže zbývá jediné – dobře se připravit na příští rok, kdy budou k dispozici první evropské finance.

MAPOVÁNÍ A DOBRÉ ZÁKLADY

„Nevytváříme žádný umělý eurodotační projekt, ale vycházíme z potenciálu místních kulturních spolků, kreativních firem a tvůrčích talentů,“ říkal na červnovém setkání v Hraničáři krajský náměstek pro kulturu Jiří Řehák. 

A v tomto duchu probíhají poctivé přípravy, jejichž výsledkem by nejpozději na jaře příštího roku měly být:

  • dokument shrnující základní mapování aktérů v KKO v našem kraji – průzkum už probíhá, a když se upíšete tady, ozveme se,
  • zmapování tzv. absorpční kapacity – tedy změření toho, kolik peněz tvůrčí sektor v našem kraji potřebuje a kolik je schopen smysluplně investovat,
  • akční plán zpřesňující krajskou strategii kultury – k tomu ještě do Vánoc proběhne několik setkání s aktéry s KKO napříč krajem,
  • realistický projektový záměr na efektivní podporu KKO prostřednictvím tzv. regionálních kreativních spotů,
  • společný jízdní řád rozvoje KKO na další měsíce a roky.

Zástupci z Oddělení kulturních a kreativních průmyslů ministerstva kultury zavítali na setkání do Ústí. Na oplátku se na začátku října delegace z našeho kraje vydala do Nosticova paláce. Bylo to užitečné setkání, na kterém se podařilo sladit krajské a ministerské plány.

Práce jako na kostele, ale vidina výsledků je povzbudivá. Kreativita a s ní spjatá ekonomická odvětví od rukodělných řemesel až po filmová a herní studia totiž nejsou vzpruhou jen pro místní ekonomiku. Podpora podnikavosti a místních talentů s sebou přináší i další benefity. Diskuze o tom, že je třeba zastavit odliv mladých talentů z našeho kraje se vedou už dlouho.

Zdá se, že na řešení se intenzivně pracuje v síti Kreativni.uk.

Sledujte náš web a sociální sítě, právě začínáme s častějším přísunem novinek.

Sdílet článek
Loading...