Loading...
Trifor: tvůrčí práce znamená dávat kus sebe

Trifor: tvůrčí práce znamená dávat kus sebe

3. 3. 2022

Od úspěchu chomutovského studia Trifor, které zvítězilo se svým návrhem vizuální identity města Ústí nad Labem v soutěži vyhlášené organizací CZECHDESIGN, uplynuly necelé dva týdny. Co tomuto úspěchu předcházelo a co bude následovat, vyprávějí v následujícím rozhovoru Jitka Voráčková a grafik Tomáš Trykar. Soutěž byla vyhlášena v září loňského roku a porota složená ze zástupců města, městských organizací a odborníků vybírala z 84 návrhů.

V Česku zatím není zcela běžné, aby města měla svou sjednocující vizuální identitu, a takovým krokem se město Ústí nad Labem hlásí k modernímu způsobu sebeprezentace. Jaký benefit však pocítí běžný Ústečan a s jakou kritikou jste se po zveřejnění svého pojetí vizuální identity  setkali?

Jitka: Představení identity široké veřejnosti je specifické, protože je potřeba nejdřív vysvětlit, proč je vůbec nová identita pro město důležitá. Jednotný vizuální styl slouží pro zlepšení komunikace města, jeho propojení s občany i návštěvníky a zvýšení sounáležitosti s děním ve městě. Je tedy důležité představit své pojetí identity lidem tak, aby byla dobře přijata a mohli se s ní ztotožnit.

Tomáš: V souvislosti s vizuálními identitami padají často argumenty týkající se lepšího využití veřejných peněz, např. na opravy rozbitých chodníků. Jsme grafičtí designéři, a proto se snažíme zlepšovat život druhých tím, co umíme. Vnímání estetiky místa, ve kterém žijeme, je jedna z věcí, na kterých záleží, přestože to nemusí být tak výrazné a patrné ihned. Běžný člověk ocení přehlednost, se kterou se bude setkávat v grafických prvcích doprovázejících sdělení města, městských obvodů i městských organizací, protože jde o součást veřejného prostoru stejně významnou, jako jsou například veřejné komunikace.

Německá historie města a odkaz k brutalistní architektuře jen úpravou fontu? Jasně, že to jde, ukázal Trifor.

Co obnáší tvorba vizuální identity a jak to bylo v tomto případě?

Jitka: Nejedná se jen o vytvoření loga, jak by si někdo mohl myslet, ale o zpracování komplexního a přesto velmi jednoduše pochopitelného a funkčního grafického manuálu. Tedy souboru pravidel použití loga a vizuálního stylu v různých způsobech komunikace města se svými občany a v prezentaci navenek. Vždy se snažíme o originální a individuální přístup. V případě tvorby vizuální identity je ale hlavním cílem zjednodušení grafického tvarosloví tak, aby s ním v budoucnu mohl pracovat jakýkoliv grafik.

Tomáš: Je potřeba umět se nacítit na konkrétní město, na jeho genius loci, směřování a historický odkaz. Statutární město Ústí nad Labem se nestaví zády k česko-německé historii, nestigmatizuje ji, ale naopak s ní aktivně pracuje. Z toho všeho jsme vycházeli, proto jsme se inspirovali novogotickým lomeným písmem a také ikonickou architekturou, která město symbolizuje. Do celkového výsledku jsme ale chtěli vnést i prvky hravosti, např. v copywritingu. Teď nás čeká zavedení identity do všech oblastí města – je potřeba komunikovat s jednotlivými městskými obvody a městskými organizacemi a přizpůsobit naši vizi jejich potřebám.

Ústí nepustí, a když, nakonec si vás přitáhne zpátky. Kreativci z Triforu vycházejí také z toho, že Ústí je plné šikovných kreativních lidí.

Jaké jsou vaše osobní důvody pracovat v Ústeckém kraji a ne třeba v Praze? Má to nějaké výhody?

Jitka: Všichni v Triforu pocházíme z Chomutova a přestože jsme za dob studií každý žili chvilku jinde, rádi jsme se sem vrátili. Jsme patrioti a myslíme si, že náš region je úžasné místo, z pohledu polohy – za hodinu jste v Praze, ve Varech i v Drážďanech, i životní perspektivy. Baví nás dívat se na to, jak se Sever začal proměňovat a je skvělé moci být tak trochu u toho. U našich klientů preferujeme partnerský přístup a osobní potkávání a navazování dlouhodobých vztahů, baví nás také různorodost klientely.

Tomáš: Máme rádi, když přijde klient s nějakým svým podnikatelským záměrem a my můžeme být u začátku jeho příběhu, pracujeme ale i pro větší korporace. To nám umožňuje vyhnout se rutině a razit si vlastní styl vizuálního vyjádření. Za deset let existence jsme navázali velmi pevná přátelství a poznali spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Snažíme se také podporovat projekty se sociálním přesahem, což je pro nás přirozenou součástí práce právě proto, že máme k tomu, co se tu děje, osobní vztah. Na našem webu máme dokonce speciální sekci nazvanou Dobro. Trifor se také snaží podporovat i kulturní a sportovní aktivity.

Sdílet článek
Loading...