Loading...
TZ: Přihlaste své projekty, vyzývají tvůrce zástupci kreativní sítě Ústeckého kraje

TZ: Přihlaste své projekty, vyzývají tvůrce zástupci kreativní sítě Ústeckého kraje

19. 11. 2021

(Chomutov) Zástupci sítě Kreativní.uk vyzývají jednotlivce i vedení spolků a firem z Ústeckého kraje, aby do databáze projektů nahlásili své záměry. Cílem výzvy je zmapovat situaci v kulturních a kreativních odvětvích a připravit se na finanční možnosti z Národního plánu obnovy, Operačního programu Spravedlivá transformace a dalších zdrojů.

„V eurodotační hantýrce se tomu říká zjišťování absorpční kapacity. Potřebujeme vědět, kolik aktivních lidí je připraveno realizovat v kraji své tvůrčí nápady a kulturně zaměřené projekty,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jiří Řehák a dodává, že získané informace budou cenným podkladem pro vyjednávání s ministerstvy a dalšími úřady.

„Na rozvoj tvůrčích odvětví a podporu podnikavosti kreativních talentů bude v příštích letech dost peněz. Nechceme ale žádné umělé projekty bez reálného efektu, jak se to v našem kraji dělo v minulosti. Proto už teď zjišťujeme reálné potřeby na celém území kraje,“ upřesnil hejtmanův náměstek zodpovědný za kulturu a cestovní ruch.

Jiří Řehák s krajskou radní Ivou Dvořákovou v technickém muzeu v Chemnitzu. Foto: Miloš Štáfek

Projektové záměry spadající do kulturních a kreativních odvětví lze zaslat přes formulář na webu Kreativni.uk. Na webové stránce je také vysvětleno, co přesně jsou kulturní a kreativní odvětví.

„Budeme rádi za podněty od uměleckých řemeslníků, kulturních organizátorů, reklamních tvůrců, filmařů, programátorů a všech, jejichž práce se neobejde bez vlastní invence a tvořivosti. Chceme zjistit informace a taky navázat dlouhodobou spolupráci napříč celým tvůrčím sektorem v našem kraji,“ uvedla Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Lucie Podrápská při otevření brněnského Kumstu.

Tvůrčí síť Kreativní.uk byla na jaře 2021 Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu. Cílem sítě je zapojit tvůrčí talenty do přeměny uhelného severozápadu Čech a podpořit rozvoj kulturních a kreativních odvětví od rukodělných řemesel až po filmový a herní průmysl, která například v sousedním Sasku generují stejné HDP jako automobilový sektor.

Svůj projektový záměr prosím přihlaste zde.

 

Sdílet článek
Loading...