Loading...

Přihlaste svůj projekt

Popište prosím stručně své kulturně podnikatelské záměry, abychom při jednání nejen s ministerstvy měli v ruce data, kolik peněz v našem kraji potřebujeme na rozvoj kulturních a kreativních odvětví. Říká se tomu absorpční kapacita. Vaše záměry nebudou nikde bez vašeho souhlasu zveřejněné.
Nepište prosím žádné elaboráty, stačí pár výstižných vět.

A jen připomínáne, že tvůrčí síť Kreativní.uk byla v roce 2021 založena Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář, ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu. Cílem sítě je zapojit tvůrčí talenty do přeměny uhelného severozápadu Čech a podpořit rozvoj kulturních a kreativních odvětví, která například v sousedním Sasku generují stejné HDP jako automobilový sektor.

 

Pokud si nevíte rady, co a jak vyplnit, napište nám na e-mail jsme@kreativni.uk, ozveme se.

 

Loading...