Loading...

Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Scénická (jevištní) umění, Vydavatelství (knihy a tisk), Výtvarné umění

Posláním Činoherního studia je veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i zahraničí, dále je to podpora kultury formou pořádání výstav v prostorách divadla, vydávání a prodej periodických i neperiodických tiskovin a publikací a poskytování dalších služeb v souvislosti s uvedenými činnostmi včetně jejich propagace. Součástí divadla je také galerie, tradičně se kurátorské práce pro galerii ujímají studenti*tky Kurátorských studií na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Aktuálním kurátorským záměrem je, aby výstavy nevznikaly odtrženě od divadelního kontextu, ve kterém se galerie nachází, ale aby každá výstava byla vždy provázána s aktuální premiérou. Pro účely výstav tak budou vznikat nová umělecko-scénografická díla, v souladu se sdělením a motivy dané nově představované divadelní hry. Jednotliví*vé vystavující, vybíraní z řad designérů*rek a užitých umělců*kyň, budou svým dílem reagovat na prostor divadelního foyer a proměňovat scénickými zásahy jeho atmosféru.

Petr Kuneš
Varšavská 767/7 I 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 71294821
Loading...