Loading...

Institut kresby a grafiky, z.s.

Výtvarné umění

Institut kresby a grafiky (IKG) je mezinárodní platformou propojující současné umělce a studenty, jejichž tvorba je realizovaná převážně v médiích kresby a grafiky. Úkolem spolku je vzájemné provázání osob a institucí, a to umělců, technologů, teoretiků, kurátorů, redaktorů, škol, ateliérů, dílen, galerií a muzeí s veřejností. Spolek se zasazuje o podporu komunikace médií kresby a grafiky, vzdělávání a zajišťování mnohostranné podpory členů spolku. Spolek pořádá veřejné vzdělávací programy, sympozia a výstavy. Realizujeme další projekty například projekt galerijní a muzejní čtvrti, tzv. ART DISTRICTU LITOMĚŘICE, má za úkol zviditelnit skutečnost rozmístění budov institucí s galerijní a muzejní činností v historickém centru Litoměřic. K tomu hodláme využít prostředky současně řešené vizuální komunikace, hlavně v podobě tiskovin a webových stránek s vyznačením budov v plánu centra města, s uvedenými názvy a kontaktními údaji institucí. Projekt čerpá ze zkušeností mapy "art districtu" (umělecké čtvrti) použité r. 2022 v letácích a na sociálních sítích sezónního festivalu Léto ve městě, léto ve Dvojčeti realizovaného Institutem kresby a grafiky. Komunikace art districtů je ve světě i u nás, např. v městských částech Prahy, vítaným, reflektovaným a respektovaným trendem. Tématem je sjednocené prezentování národního kulturního bohatství soustředěném na jednom místě – v Litoměřicích (kulturní PR města), které je v dostupné vzdálenosti z Prahy, Ústí nad Labem i Drážďan. Organizujeme DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ (v rámci EHD Dnů evropského dědictví), které by v budoucnu mohly mít nadregionální charakter, týkaly by se spolupráce s dalšími subjekty z obl. kultury v Ústeckém kraji. Mezi dalšími aktivitami lze zmínit Magazín Terezín (2015–2016) a akce v G2 Gotickém dvojčeti - Domě umění v Litoměřicích (https://www.facebook.com/gotickedvojce).

Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D.
Jezuitská 4/12a | Litoměřice, 412 01

IČ: 06889280
Loading...