Loading...

MY Litvínov, z.s.

Hudba, Jiné, Umělecká řemesla, Výtvarné umění

Naše parta bývá různorodá. Tvoří ji několik stálých členů, ale také řada přátel ochotných přidat ruku k dílu, je-li třeba. Spojují nás sdílené hodnoty, odhodlání i dobrá nálada. Základními účely spolku jsou propagace města Litvínov a okolí a podpora rozvoje všech složek obce včetně ochrany a obnovy památek, krajiny a životního prostředí, podpora dlouhodobého a udržitelného rozvoje Litvínova a okolí dle principu ekologického a principu dlouhodobého zvyšování kvality života, tematizace osobitého kulturního a sociálního dědictví této oblasti a její ochrana, péče o památky, kulturní hodnoty a ráz industriální i volné krajiny, propagace a prosazování principů občanské společnosti, ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení, ochrana základních lidských práv a svobod, podpora udržitelného rozvoje společnosti, využívání šetrných zdrojů energie a efektivní nakládání se zdroji, materiály a odpady, podpora veřejné (hromadné) dopravy. Projekt Libuše 2024: Cílem projektu je zlepšení situace Romů a dalších obyvatel na sídlišti Janov, jejich aktivizace zejména ve smyslu jejich zapojení do řešení místních a vlastních problémů a harmonizace sousedských vztahů.

Petr Globočník
Mostecká 2019, 43601, Litvínov

IČ: 03004597
Loading...