Loading...
Kreativní vouchery z Národního plánu obnovy jsou tu

Kreativní vouchery z Národního plánu obnovy jsou tu

2. 2. 2023

Projekty lze předkládat do 31. 7. 2023. Otevření programu proběhne během března 2023.

Národní plán obnovy počítá s rozvojem kulturního a kreativního sektoru, k čemuž mají mimo jiné pomoci tzv. Kreativní vouchery. Malé a střední podniky mohou prostřednictvím voucherů hradit služby kreativců.

Je dobrá zpráva, že kreativní odvětví jsou se postupně stávají součástí inovačního ekosystému ČR. Kreativní vouchery mají ve ve třech po sobě jdoucích výzvách v letech 2023 – 2025 přidělit malým a středním podnikům nejméně 3 000 poukázek na úhradu služeb a zboží od tvůrčích talentů.

Mezi podporované aktivity patří měkké inovace, jež vedou k zefektivnění prezentace, vzhledu nebo funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům, jehož důležitým znakem je interaktivita.

Podporované oblasti:
• architektura, interiérový design, design nábytku,
• design služeb,
• UX design,
• film a video (např. hrané, animované, virální…), televize,
• fotografie,
• grafický design,
• hudba, zvuk, rozhlas,
• informační a komunikační technologie (např. mobilní aplikace, multimediální prezentace, rozšířená realita, vývoj softwaru…),
• kulturní dědictví,
• marketingové strategie (např. branding…),
• on-line marketing (např. strategie pro online nástroje PPC, SEO, e-mailing, sociální sítě…),
• PR,
• práce s texty (např. copywriting, literatura a knižní trh),
• produktový design, průmyslový design, módní design,
• řemesla.

Mezi oprávněné žadatele patří malé a střední podniky, které na území ČR mají prokazatelnou historii (3 měsíce) před vyhlášením výzvy. Žádost předkládá subjekt, která je realizátorem projektu. Žadatel si totiž musí před podáním žádosti vybrat poskytovatele služeb z Celostátní galerie kreativců na adrese www.kreativnicesko.cz. Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci při čerpání voucherů, musí být rovněž registrováni v Celostátní galerii kreativců.

Výše voucherů může pokrýt až 85 % z celkové ceny zakázky. Minimální výše voucheru může být 50 000 Kč a maximální výše voucheru může být až 200 000 Kč. Forma této podpory je ex-post, tedy následné proplacení výdajů. Žadatel současně bude moci podat 1 žádost za rok.

Ukončení příjmu žádostí bude 31. 7. 2023 do 15.00 hod. Podání žádostí bude probíhat prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury https://dpmkportal.mkcr.cz. Žadatelé se hlásí přes e-identitu (bližší informace naleznete zde: https://www.identitaobcana.cz/Home).
Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva kultury k Národnímu plánu obnovy https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html nebo v Dotačním portálu Ministerstva kultury.

Bližší informace o samotné výzvě naleznete pod tímto odkazem Kreativní vouchery | mkcr.cz.

Metodická podpora pro žadatele o podporu:
Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Příhonská, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví, lucie.prihonska@mkcr.cz, tel. +420 257 085 394.
Technická podpora – IT:
Milan Ťukal, milan.tukal@mkcr.cz.

Pro dotazy z Ústeckého kraje tu je Lucie Podrápská z Icuku, podrapska@icuk.cz

Sdílet článek
Loading...