Loading...

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

Design, Fotografie, Jiné, Výtvarné umění

Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem vznikla roku 1999 transformací z původní nadace stejného jména, která byla založena již roku 1992. Od doby svého vzniku se prostřednictvím své činnosti snaží napomáhat ke zlepšení kulturního a obecně společenského klimatu města Ústí nad Labem, v němž působí, ale také celého Ústeckého, respektive středoevropského regionu. Aby mohla obecně prospěšná společnost tento svůj cíl naplňovat, spolupracuje s řadou institucí a organizací, nadací a nadačních fondů v České republice i v zahraničí. Aktivity LVU – VUL, o. p. s. jsou koncentrovány na realizaci výstavních projektů současného výtvarného umění prezentovaných v Galerii Emila Filly. Neméně důležitým cílem je obecná propagace vizuální kultury směrem k široké a odborné veřejnosti – realizace doprovodného programu Galerie Emila Filly, projektů pro veřejné prostory, prezentace mladých, začínajících uměleckých osobností, spolupráce s odbornými, akademickými institucemi a realizace edičního programu. Věnuje se také vzdělávání skrze Kreativní zónu EDU a dalším zajímavým projektům (REVÍR).

kontakt: Eva Mráziková, ředitelka
Galerie Emila Filly – Velká hradební 3118, (vchod z ulice Dlouhá) Ústí nad Labem 400 01

IČ: 25049011
Loading...