Loading...

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří

Jiné, Památky, Umělecká řemesla, Vydavatelství (knihy a tisk)

Účelem spolku je podpora iniciativy občanů ve prospěch českého Krušnohoří, pěstování dobrých sousedských vztahů v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce a rovněž v rámci širší mezinárodní spolupráce v duchu společensko-historických vazeb napříč Evropou. Spolek se zaměřuje zejména na všeobecný rozvoj měst a obcí v Krušnohoří jako míst pro bydlení a rekreaci, zdravé a trvale udržitelné prostředí k životu a všeobecnou bezpečnost, péči o kulturní, technické a přírodní památky, rozvoj cestovního ruchu jako faktoru místního rozvoje, pátrání po stopách historie regionu s cílem vzbuzovat zájem široké veřejnosti o bohatou minulost a tradice krušnohorského regionu, podporu volnočasových aktivit v oblasti kultury, sportu a turistiky se zvláštním zřetelem na mládež a seniory, spolupráci s obcemi, organizacemi i jednotlivci na české i německé straně Krušných hor, šíření dobrého jména a propagace měst a obcí v Krušnohoří.

Petr Fišer
Mostecká 1 Litvínov 436 01

IČ: 22885536
Loading...