Loading...

Veronika Kupková, krajina, vztahy a kulturní dědictví

Jiné

Veronika Kupková se věnuje vzdělávání, ve formálním i neformálním prostředí. Vystudovala geografii, základy společenských věd a angličtinu. Vyzkoušela si žít v Anglii, Rumunsku, Dánsku, v Myanmaru a v Německu. Právě tam objevila "svoje" téma. Je spoluautorkou česko-německých dokumentárních filmů Generace "N": Deutschböhme (Česko-německá novinářská cena 2017), Přísečnice žije-Preßnitz lebt (2020) a stejnojmenné knihy, kterou o zaniklém městě poskládala spolu s česko-německým týmem složeným mj. z jejích gymnaziálních studentů, studentek a z pamětníků. Mladým lidem se snaží zprostředkovávat pozitivní vztah ke krajině a k místu, kde žijí. Tvoří také metodiky pro učitele, které jsou inspirované skautskými principy, udržitelným způsobem života a blízkým okolím. S dospěláky tato témata posouvá dál hlavně formou dobrovolnictví. Od roku 2014 působí v Krušnohoří, kde se podílí na přeshraničních projektech a aktuálně hledá způsoby, jak interpretovat neviditelné kulturní dědictví. Je držitelkou ocenění Brückenbauer-Stavitel mostů. „Rok na hranici vnímám jako stavební kámen, kterým může být posílen česko-německý most (což je aktuální zejména teď, po pandemii). Jedno, jestli se zapojí mládež, senioři, školní nebo sportovní skupiny, kulturní instituce, samospráva, rodiny nebo jednotlivci – přeshraniční spolupráce může všem přinést spoustu zážitků a kontaktů, ze kterých budou jistě těžit i později. Ráda přispěji k tomu, aby v pohraničí vznikaly smysluplné projekty. Proto chci doprovázet všechny, kdo o to mají zájem, na jejich česko-německé cestě.„

Veronika Kupková
Nerudova, 734/9 Chomutov 430 01

Loading...