Loading...

Historické, kulturní a společenské centrum Zámek Krásný Les

Jiné

Zámek v Krásném Lese je barokní stavbou snad na pozůstatcích pozdně gotické rychty a jistě renesanční tvrze či menšího zámku, který ve druhé polovině 16. století vybudovali a vlastnili původem saští rytíři ze Sebottendorfu. Po bělohorských konfiskacích malé krásnoleské panství zakoupil císařský důstojník Ferdinand Couriers a po něm jej díky sňatku s jeho vdovou získal Mikuláš ze Schönfeldu, významný důstojník císařského vojska a nejvyšší český mincmistr, a jeho potomci. Na začátku 18. století Krásný Les vyženil František Ignác Vratislav z Mitrovic, který starší stavbu proměnil v jednoduchý barokní zámek. Změnil i dispozici hlavního vchodu, nad niž nechal umístit dekorativní kartuši s erbem svým a erbem své manželky. Mitrovicové, budující při zámku i špitál a rozsáhlé hospodářské zázemí (zvláště pivovar), zde vládli do konce 18. století. Na začátku století 19. zámek získal Josef von Hackelberg-Landau, po němž se majitelé velmi často střídali, přičemž již zdaleka ne všichni byli šlechtického stavu. Z konce 60. let 19. století pochází nejstarší známý inventář zámku s popisem jednotlivých místností. V roce 1892 se stal majitelem hrabě Friedrich von Westphalen, jehož potomek Otto (Ottokar) Krásný Les prodal Antonínu Bullemu, textilnímu továrníkovi, od něhož zámek v roce 1931 zakoupilo město Ústí nad Labem. Velmi pohnutá historie se tu psala zvláště v období druhé světové války, kdy zámek sloužil i jako zajatecký tábor, především ale v letech 1941-45 jako tábor pracovní pro starší židovské obyvatelstvo Ústecka. Navzdory relativně volnému režimu zde několik desítek osob zahynulo. Po válce zámek užíval státní statek a nastala jeho postupná devastace, která pokračovala i po roce 1989. Od léta roku 2017 má zámek nové majitele a je postupně rekonstruován za účelem vzniku historické expozice a zpřístupnění veřejnosti. Zámek v Krásném Lese zaujímá dominantní polohu v jihovýchodní části vsi, a to při hlavní přístupové cestě od Ústí nad Labem a při komunikaci vedoucí na hranici se Spolkovou republikou Německo. Blízkost přechodu pro pěší, cyklisty a na jiném místě (sousední dálnice) i pro motorová vozidla je důvodem častých výprav německých návštěvníků. Svou podobou a působením zámek zásadním způsobem determinuje vnímání obce Krásný Les, u tuzemských i zahraničních hostů. Krásný Les je kontinuálně osídlen od středověku, kdy tu stála jako ústřední budova celé obce gotická rychta, na jejímž místě posléze vznikl zámek. Ten přitom svým umístěním a dominantní polohou zásadním způsobem předurčuje celkové vnímání lokality. Součástí zámku byly také hospodářské stavby v bezprostředním okolí vlastního zámku, což ještě zvyšovalo urbanistickou roli celého areálu v rámci dané obce. Postupná obnova areálu zámku tak tomuto místu vrací jeho zásadní urbanistickou roli v lokalitě.

doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.
Sluneční 401, Postřižín, 250 70

Loading...