Loading...
Evropské finance podpoří tvůrčí sektor. Připravte se na to

Evropské finance podpoří tvůrčí sektor. Připravte se na to

23. 6. 2023

Trvá to, ale blížíme se k vyhlášení dotační výzvy pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji, a to v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. V uplynulých dvou letech jste nám dávali vědět, jaké projekty máte přichystány. Teď nastal čas vše upřesnit do tzv. projektové fiše.

Prosím, najděte si chvíli času, stáhněte si tento dokument, vyplňte jej a zašlete Alexandru Olahovi, krajskému koordinátorovi pro KKO. Saša Vám bude k dispozici i pro případné dotazy (olah.a@kr-ustecky.cz, tel.: 608 121 375). Vyplněné projektové fiše nám pomohou v jednání s ministerstvem životního prostředí, které dotace spravuje, a při nastavení finálních parametrů výzvy.

Dotační program by měl umožnit dílčí rekonstrukce stávajících objektů využívaných pro kulturní a kreativní odvětví, a to včetně snížení energetické náročnosti budov. Možný by měl být nákup technického a dalšího vybavení. Zvažujeme nastavit maximální částku na jeden projekt na 5 milionů Kč pro pořízení vybavení nebo 10 milionů Kč na rekonstrukce s tím, že 30 % z dotace by šlo použít na vybavení.

Rádi bychom vyjednali i financování projektových dokumentací. Pro úspěch vašich záměrů bude klíčové zajistit síťování a spolupráci s dalšími aktéry v kulturních a kreativních odvětvích, a to s důrazem na rozvoj podnikání a ekonomické přínosy KKO. S tím Vám rádi pomůžeme.

Dotace by měla pokrýt až 85 % nákladů projektu. Naším záměrem je, aby byly podpořeny menší aktivity napříč celým regionem. Tak, abychom plnili základní heslo spravedlivé transformace, a sice že „nikdo nesmí zůstat opomenut.“ Vycházíme přitom z vlastních analýz a zkušeností ze zahraničí. Budeme rádi, když nám kromě projektové fiše pošlete i své náměty a připomínky.
Vyplnění dokumentu neodkládejte, ať s vašimi záměry můžeme pracovat co nejdříve.

Jen pro jistotu připomínáme, že k dispozici už jsou tzv. kreativní vouchery, tedy podpora nákupu služeb kreativců. Zajímavé možnosti nabízí také spolupráce v rámci připravy na evropské hlavní město kultury Chemnitz 2025.

Sdílet článek
Loading...