Loading...
Nové dotační příležitosti
Dotace na kulturu.

Nové dotační příležitosti

4. 1. 2023

Začíná období, v kterém se otevírá jedna dotační výzva za druhou. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v polovině prosince schválilo dotační program na podporu regionální kulturní činnosti na rok 2023, potřebné podklady a informace jsou zveřejněné na krajském webu zde:  Kultura a památková péče: Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

Příjem žádostí probíhá od 13. 1. do 6. 2. 2023 a rozhodující je letos poprvé potvrzení o odeslání v daném termínu – elektronické datovou zprávou, e-podatelnou s elektronickým podpisem nebo papírovou podobou pomocí doručovatele nebo osobním podáním do podatelny krajského úřadu. 

Elektronickou žádost je možné průběžně vyplňovat, ale musí se uložit do rozpracovaných = ULOŽIT DATA a v termínu, kdy se odesílá se dá připravený text natáhnout do aktivní žádosti = NAČÍST DATA a odeslat.

Za pozornost stojí také nový dotační zdroj na podporu spolupráce Česko-Sasko, tedy také projekty spolupráce mezi subjekty v kulturních a kreativních odvětvích a dalšími na různá i kulturní a vzdělávací témata. Podívejte se na přehled priorit a opatření: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/neue_foerderperiode/22-10-28_Massnahmen.pdf

Program Interreg Česko – Sasko 2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů česko-saské spolupráce. Program Interreg Česko – Sasko 2021–2027 obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je celkem 142,3 milionu EUR k dispozici na projekty.

Novinkou v Interregu Česko – Sasko 2021–2027 jsou povinné konzultace. Kdo chce podat žádost o projekt, předloží nejprve Společnému sekretariátu „projektový záměr“. Všichni kooperační partneři pak absolvují konzultaci se Společným sekretariátem a příslušným krajským úřadem (Libereckého, Ústeckého, Karlovarského kraje) – samozřejmě dvojjazyčně. Teprve poté lze žádost podat. Výhody? Intenzivní výměna mezi žadateli a úřady hned na začátku plánování a ve výsledku kvalitní projekty. Další informace budou zveřejněny v prosinci 2022. Konzultace budou zahájeny v lednu 2023. Od tohoto data budou konzultace domlouvány individuálně a mohou probíhat online, hybridně nebo prezenčně.

Programové území zůstává na české straně stejné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). Na německé straně zůstávají součástí programového území saské okresy Vogtlandkreis (Fojtsko), Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská Kamenice). Durynské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již nebudou součástí programového území.

Výše podpory
Projekty spolupráce mohou být v novém dotačním období podpořeny z prostředků EFRR až do výše 80% způsobilých výdajů.

Princip Lead partnera
Kooperační partneři jmenují Lead partnera, který bude zodpovědný za celý projekt po stránce organizační, obsahové a finanční.

Kritéria přeshraniční spolupráce
Povinné splnění tří ze čtyř požadovaných kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace a financování a/nebo společný personál).

Sdílet článek
Loading...