Loading...
Kreativci se spojují, aby měnili Ústecký kraj

Kreativci se spojují, aby měnili Ústecký kraj

26. 5. 2021

„V minulém týdnu jsme navštívili mnoho kulturních spolků i tvůrčích firem od Varnsdorfu po Kadaň. Pro náš kraj je velkou nadějí, že tolik talentovaných a tvůrčích lidí je připraveno měnit svůj kraj k lepšímu. Kultura a tvůrčí odvětví od uměleckých řemesel až po film a tvorbu her mají nejen silný ekonomický potenciál, ale dokážou zlepšit tvář kraje, probouzet společenský život nebo zpomalit odliv mladých lidí,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák, do jehož gesce spadá kultura a cestovní ruch.

V Ústeckém kraji by měla za pomoci evropských peněz vzniknout síť tvůrčích spotů, které poskytnou zázemí a poradenství podnikatelům v tvůrčích odvětvích a propojí rozvoj regionu s místními talenty. Středem kreativní sítě bude ústecký Veřejný sál Hraničář.

„V zapojení umělců a kreativců do regionálního rozvoje jsme 30 let pozadu za vyspělou Evropou, kde už dávno pochopili, že žádná úspěšná změna se neobejde bez kreativity. Na druhou stranu díky tomu zpoždění můžeme za zahraničí čerpat inspiraci a vyvarujeme se chyb, které za nás už udělal někdo jiný. Přeměnu kraje si tak budeme moci pořádně užít, může a má to být zábavný proces,“ vysvětlil ředitel Veřejného sálu Hraničář Aleš Loziak.

„Dohodli jsme se, že důkladně zmapujeme kulturní a kreativní odvětví v kraji a že brzy spustíme web pro společnou komunikaci všech, kdo se budou chtít zapojit. Čekají nás důkladné plánování a diskuze stovek lidí z kreativních odvětví napříč krajem, abychom se začátkem roku 2023 spustili projekt, který bude ukázkovým příkladem dokazujícím, že investice do lidí a místních talentů má obrovský transformační potenciál,“ řekla Lucie Podrápská, zástupkyně ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje.

„CzechInvest se kreativním odvětvím systematicky věnuje, a to také proto, že je to z pohledu tvorby HDP a schopnosti reagovat na změny trhu velmi progresivní a rychle rostoucí sektor. Kreativita je základní složkou ekonomiky budoucnosti a Ústecký kraj by na to měl být připraven,“ vysvětlila Alena Hájková, ředitelka ústecké regionální kanceláře vládní agentury CzechInvest. „Ostatně systematická podpora kreativních odvětví je v posledních letech velké téma i pro ministerstva kultury a průmyslu a vláda by měla brzy schválit strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví,“ dodala Hájková.

Sdílet článek
Loading...