Loading...

Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí

Jiné, Památky, Umělecká řemesla, Vydavatelství (knihy a tisk)

Spolek se věnuje opravě kostela sv. Jiljí v Libyni, rozvoji regionální expozice historických artefaktů, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, pomáhá při rekonstrukci drobných regionálních staveb, podporuje ochranu přírody a krajiny, kulturních památek a hodnot. Spolku se podařilo zachránit Vochlickou rozhlednu a právě kostel sv. Jiljí, vydal také knihu místních pohádek a pověstí Dejmalka (Dejmalka jako hlavní cimrmanovská postava vypráví místní dochované příběhy a její skulpturu a životopis lze vidět ve Vochlické rozhledně), dále pohádky a pověsti z Krušnohoří - Stříbrné rolničky, autorkou je místní výtvarnice Kristina Folprechtová. Spolek se zaměřuje na podporu kulturní činnosti, organizuje koncerty, přednášky a festivaly. V roce 2015 spolek získal ocenění od agentury Dobrý den za nejdelší bílou čáru v České republice - jednalo se o spojení land artu a jeho využití na festivalu. Akci podpořil nestor výtvarného umění Ivan Kafka a Tomáš Ruller, z hudby to byl například Jiří Stivín. Proběhli také akce s Jaroslavem Svěceným či Milanem Řeřichou.

Jitka Kantová
Lubenec 439 83, Chýšská 109

IČ: 27057348
Loading...